Schoorsteenvegen

Wist u dat het risico op schoorsteenbrand vaak wordt onderschat en wist u dat u een veegbewijs nodig heeft om de schade ontstaan door een schoorsteenbrand te kunnen claimen?

Schoorsteenvegen

DSDG veegt uw schoorsteen of ontluchtingskanaal vakkundig schoon.

Risico’s
Schoorsteenbranden ontstaan doordat onverbrande rookdeeltjes zich hechten aan de wand van het schoorsteenkanaal. Door deze aanslag kan het rookkanaal verstopt raken. Ook vervuiling van buiten, zoals bladeren en vogelnesten zorgen voor verstoppingen. Een verstopte schoorsteen kan naast schoorsteenbrand, ook koolmonoxidevergiftiging tot gevolg hebben.
Het is dus van belang dat de schoorstenen van uw pand regelmatig nagekeken, schoongemaakt en onderhouden worden.

Veegbewijs
De vakmensen van DSDG vegen uw schoorsteen vakkundig schoon. U ontvangt daarna een veegbewijs. Wij verwijderen daarnaast voor u nesten en plaatsen kraaienkappen of trekkappen om verstoppingen te voorkomen.
Wij vegen zowel van binnenuit als via het dak.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de ARBO-voorschriften vanzelfsprekend nageleefd. Daarom maken wij, als we via het dak vegen, gebruik van vallijnen of onze hoogwerkers.

Klanten
Wij vegen de schoorstenen en ontluchtingskanalen van:

 • Woningbouwvereningingen
 • Vastgoedbeheerders
 • Bungalowparken
 • Industrie
 • Horeca
 • Instellingen
 • Overheden
 • Particulieren (regio stedendriehoek- groot Zwolle)

Aanvullende werkzaamheden

 • Plaatsen van kraaienkappen, trekkappen, vonkenvangers, gaas
 • Kleinonderhoud via onze onderhoudsbedrijven
 • Rookproeven
 • Inspecties met inspectie rapporten
 • Advies

WAAR VINDT U ONS?

D. Stelder Diensten Groep B.V. 
Venlostraat 12
7418 CN Deventer
Telefoon: 0570 628948
Emailadres: info@dsdg.nl

Locatie Wateringen / Den Haag
's-Gravezandseweg 19
2291 PE Wateringen
Telefoon:  0570 628948
Emailadres: info@dsdg.nl

Algemeen postadres: D. Stelder Diensten Groep B.V. | Venlostraat 12 | 7418 CN | Deventer

© Copyright - DSDG Dienstengroep